Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

 Laatste update; 14-09-2019


Copyright © 2000-2019 Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

ANBI

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk zal binnenkort de ANBI status aanvragen.

Ter voorbereiding hierop is deze pagina opgezet.


De ANBI-status van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk kan op de website van de Belastingdienst gecontroleerd worden in het Programma ANBI zoeken. Daarbij moet u zoeken op de statutaire naam, te weten “Oranjevereniging Giessen-Oudekerk” en de vestigingsplaats “Giessenburg”.

Doelstelling


De doelstelling van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk is “de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen, het Huis van Oranje betreffende en van alle gebeurtenissen, gedenkwaardig in de geschiedenis van land, gewest en gemeente.” Dit alles “langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en leiden van feesten en door alle middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.” Dit alles wordt alleen gedaan “indien en voorzover haar geldmiddelen zulks toelaten”.


Financiële middelen

De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk is een vereniging. Een van de inkomstenbronnen is de contributie van de leden. Omdat de contributie alleen niet toereikend is voor het organiseren van alle activiteiten, worden aanvullende middelen via sponsoring geworven. Ook stichtingen en andere geldverstrekkers worden aangeschreven om de evenementen te organiseren. Dit alles ten behoeve van geheel Giessen-Oudekerk. Alleen de jaarlijkse ledenvergadering (de naam zegt het al) is uitsluitend voor leden. Daar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij de plannen voor het komende “seizoen”. De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft geen winstoogmerk.

Voor een overzicht van de financiële gegevens kunt hier klikken.


Hoofdlijnen beleidsplan

De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk organiseert of doet mee met de volgende activiteiten in en om Giessen-Oudekerk

– Koningsdag (27 april). Dit wordt jaarlijks gevierd. Sedert de kroning van Koning Willem-Alexander is er ook de avond tevoren een avondprogramma. Dit staat bekend als de Koningsnacht (26 april).

– Dodenherdenking (4 mei). Dit wordt jaarlijks met een plechtige herdenking bij het monument te Giessenburg herdacht.

– Bevrijdingsdag (5 mei). Dit in de lustrum jaren gevierd.

Naast deze activiteiten regelt de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk doet mee aan andere activiteiten waarmee zij iets kan betekenen voor het dorp.


Publiciteit

Om het dorp Giessen-Oudekerk en andere geïnteresseerden van de activiteiten op de hoogte te stellen, wordt er via diverse kanalen informatie verstrekt. De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft een aantal uitingen in eigen beheer. Daarnaast wordt ook via lokale, regionale en (waar mogelijk en indien van toepassing) landelijke media de publiciteit gezocht. In eigen beheer zijn:

– De Website. Via de website www.Giessen-Oudekerk.nl  en www.gondelvaart.nl wordt informatie verstrekt over de activiteiten van de Oranjevereniging. Ook zijn hier foto’s van georganiseerde evenementen te vinden.

– Social media. Via Facebook (www.facebook.com/oranjevereniging.giessenoudekerk) en https://www.facebook.com/GondelvaartGiessenoudekerk/ wordt informatie gedeeld.

– OverigVoor informatieve doeleinden en voor het werven van sponsoren voor haar activiteiten kan de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk folders, boekjes en flyers laten drukken.


Adres

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

P.a. Binnendamseweg 47

3381 GA  Giessen-Oudekerk

E-mail: ioranjevereniging@giessen-oudekerk.nl

Website: www.giessen-oudekerk.nl

Facebook: www.facebook.com/oranjevereniging.giessenoudekerk

Bankgegevens: Rabobank IBAN NL60 RABO 0385 0300 96

KVK 40322607

RSIN 816540007


Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging bestaat (jan 2018) uit de volgende leden:

Voorzitter; A. van Dijk, Penningmeester; E. Boer Secretaris; J. van der Vlies

Algemene bestuursleden; J. de Hek, R. van Dijk, J. Oudakker, P. van Someren, D. de Kock, M. Roos, L. de Bruin, A. van Garderen, M. van Harten


Vergoedingenbeleid

De bestuurders van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen voor de vereniging gemaakte kosten gedeclareerd worden.


Statuten

Financiele verantwoording