Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

 Laatste update; 14-09-2019


Copyright © 2000-2019 Oranjevereniging Giessen-Oudekerk


01-02-2014

Besluit tot 35e Gondelvaart genomen en vlootvoogd Sjaak Oudakker gehuldigd.


Op de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk op vrijdag 31 januari is het door het bestuur voorgestelde jaarprograma unaniem doorde 72 aanwezige leden aangenomen.


Met de 1e Koningsdag, de Dodenherdenking en als klapstuk de 35e Gondelvaart krijgt het bestuur een druk jaar te verwerken. Deze grootste Gondelvaart in Nederland heeft zijn oorsprong in 1945en zal dit jaar voor de 35e keer worden gehouden


De aftredende bestuursleden werden herkozen zodat het bestuur weer met dezelfde actieve ploeg vooruit kan. De nieuwe voorzitter Aukje van Dijk was dan ook blij met het genomen besluit en nodigde deelnemers voor de Gondelvaart die gehouden gaat worden op zaterdag

13 september alvast uit voor een informatieavond die gehouden gaat worden op donderdag 20 maart 20.00 uur in café-restaurant Olt-Ghiessen.


De 25 jaar in het bestuur zittende heer Sjaak Oudakker werd door de  afgevaardigde van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen dhr. Adriaan van der Pols gehuldigd.

Dhr. Oudakker werd toegesproken door de afgevaardigde en kreeg een bronzen bondspenning, draagspeld en een oorkonde overhandigd. Dhr. van der Pols bedankte ook namens de Bond dhr. Oudakker voor zijn grote inzet en voegde toe dat zulke mensen het cement van de maatschappij vormen. Bij de Bond zijn tegenwoordig ruim 370 verenigingen aangesloten.

Voorzitter Aukje bedankte Sjaak ook namens de Oranjevereniging en overhandigde een bos bloemen aan mevr. Oudakker en bedankte ook haar voor de steun die zij geeft om Sjaak zijn taak te kunnen laten uitvoeren.


Meer informatie over het jaarprogramma later op deze site en www.gondelvaart.nl19-09-2013

Wat een feest

Het tentfeest zit er weer op. De tent is afgebroken en bijna alles is weer opgeruimd.

Wat hebben we een geweldig feest mee gemaakt. Niet uitverkocht, maar diegene die zijn geweest hebben genoten van een paar fantastische dagen.

We begonnen donderdag met de dartavond. Een gezellige avond die werd geopend door Burgemeester Werner ten Kate. Het was gezellig druk. Het niveau was door de ingehuurde spreekstalmeester ietwat te hoog ingeschat waardoor er tot in de kleine uurtjes werd door gegooid.


Vrijdag stond de eerste feestavond op het programma. Ook dit jaar stonden de band Tilt en DJ Jeroen op het programma aangevuls met het feestduo Helemaal Hollands. Het werd een was een prachtige avond waar een gezellige sfeer heerste en iedereen het erg naar de zin had wat wel bleek uit het feit dat de bodemonder de tent regelmatig op en neer deinde.


Zaterdag werd afgetrapt met de gebruikelijke playbackshow. 23 deelnemers hadden zich opgegeven. Uiteindelijk moest 1 deelnemer wegens ziekte afzeggen. Een keur aan artiesten trok voorbij. Aan het niveau was duidelijk te zien dat er in de voorgaande periode druk geoefend was door de deelnemers. De jury had het dan ook moeilijk de prijswinnaars voor groep 1 en 2 aan te wijzen.

In de groep van de volwassenen was er weer hillariteit ten top. De ouwkerkse poppenkast, crazy piano’s en de afsluitende hitmix waren regelrechte toppers.

Aansluitend op de playbackshow vond weer de barbecue plaats waaraan ruim 300 personen deel namen.

Na de playbackshow was het tijd voor Dakkeraf. En het dak ging er af. Wat een heerlijke sfeer hing er weer in de tent. Iedereen heeft genoten van 4 tot 80.


Helaas is het allemaal weer voorbij. Wij als oranjevereniging kijken terug op een geslaagd evenement en we hopen dat iedereen net zo genoten heeft als wij.

Rest ons nog iedereen te bedanken die deze tent mogelijk heeft gemaakt, want zonder vrijwilligers is het onmogelijk een tentfeest te organiseren.12-08-2013

Prins Friso overleden

De Oranjevereniging is diep geraakt door het overlijden vandaag van Prins Friso. Onze gedachten gaan uit naar de Koninklijke familie. Wij wensen Konining Willem-Alexander, Koningin Maxima, Prinses Beatrix, Prinses Mabel en haar kinderen, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en de overige leden van de koninklijke familie veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijden.


Inmiddels is op de site www.koninklijkhuis.nl een condoleanceregister geopend. Mocht u behoefte hebben dit te tekenen vindt u hier onder de link daar naar toe.

Klik hier voor de officiële aankondiging van het overlijden van Prins Friso

Klik hier voor het condoleanceregister van het Koninklijk Huis02-05-2013

Koninginnedag weer gezellig

Het was weer een prachtige Koninginnedag. Na de aubade op het Groenplein hebben we kunnen genieten van de troonsafstand door Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander.


De oranje soezen vonden gretig aftrek en ook de verse sinaasappelsap viel in de smaak.

De kinderspelen werden weer goed bezocht en de verschillende onderdelen werden met veel plezier gespeeld. Ook het de schminkster had het druk deze ochtend. Na de kinderspelen werden de ballonnen voor de ballonnenwedstrijd opgelaten.


‘s-avonds was de zeepkistenrace een waar spektakel. Dat de veiligheidsvoorschriften geen overbodige luxe waren bleek wel uit het feit dat de eerste 2 deelnemers crashten voordat de ze de bel hadden bereikt. Uiteindelijk haalden toch diverse deelnemers

de eindstreep. Winnaar na 2 manches was Theo Baelde die uiteindelijk slechts 7 honderste seconde voor bleef op de nummer 2 Alex Koning. Derde was Gertjan van Peet.


De originaliteitsprijs werd door het publiek toegekend aan Jeroen de Hek.

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde dag en willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid

Kijk voor foto’s op de fotopagina26-01-2013

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk neemt afscheid van voorzitter.


Op een door 77 leden bezochte ledenvergadering in Café Olt-Ghiessen heeft de Oranjevereniging afscheid genomen van haar voorzitter Corrie van Rijswijk-de Groot. Na veertien jaar in het bestuur, waarvan 13 als voorzitter vond zij het tijd om de voorzittershamer over te dragen. De secretaris Th.M. Slagboom van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland was aanwezig om Corrie een oorkonde, speld en legpenning te overhandigen. Hij bedankte haar voor de grote inzet waarmee zij het voorzitterschap heeft ingevuld en roemde haar omdat zij een voorzitter voor iedereen is geweest. Tevens werd in deze vergadering de verkiezing gehouden voor de twee aftredende leden Ed de Kuyper en Sjaak Oudakker, beiden werden herkozen.

Als nieuwe voorzitter is gekozen Aukje van Dijk-Wijnja, zij kreeg van de oud-voorzitter een hamer aangeboden. Het door bestuur voorgestelde jaarprogramma werd door de leden aangenomen. Het grootste evenement dit jaar is de feesttent van 12 t/m 14 september waarin een dartavond, een artiestenavond waarin o.a. de zeer bekende band Tilt weer geboekt kon worden, een playbackshow, barbecue en als afsluiting op zaterdagavond de band dakkeraf.

Het voorstel van het bestuur om op koninginnedag een zeepkistenrace te houden werd met enthousiasme ontvangen. Het bestuur gaat de plannen hiervoor uit werken en komt hier op korte termijn op terug via de diverse media waaronder uiteraard deze site.

Mochten er in verband met de troonswisseling extra activiteiten worden georganiseerd wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.


03-02-2013

Henk van Aken gehuldigd

Op de jaarvergadering die 27 januari jl. werd gehouden is Henk van Aken benoemd tot erelid van onze vereniging. Henk had na 31 jaar bestuurslid te zijn geweest te kennen gegeven het stokje over te willen dragen aan de jeugd. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door René de Ruijter.


Henk heeft zich lange tijd met hart en ziel (en humor) ingezet voor de vereniging. Tijdens de gondelvaart trad henk op als vlootleider en tijdens de tentfeesten was Henk altijd te vinden achter zijn eigen bar. De laatste jaren is deze bar zelfs omgedoopt tot “Henkies bar”

Als dank voor zijn diensten werd Henk door de voorzitter de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde overhandigd. Zijn vrouw Nanda werd uiteraard niet vergeten. Zij werd in de bloemetjes gezet.


Tijdens de jaarvergadering gaf voorzitster Corry van Rijswijk aan dat dit haar laatste jaar zou worden als voorzitter. Het bestuur meent in Aukje van Dijk een waardige opvolgster te hebben gevonden. Aan de vergadering werd voorgesteld om Aukje een jaar lang “proef te laten draaien”. De vergadering kon zich hier in vinden.09-02-2010

Ron Klein Breteler gehuldigd


Tijdens de jaarvergadering die op 29 januari jl in Cafe Olt Ghiessen werd gehouden is Ron Klein Breteler gehuldigt vanwege het feit dat hij 25 jaar bestuurslid is van onze vereniging. Door de heer Van der Pols werden hem een oorkonde en en erepenning overhandigd en werd hem een erespeld opgespeld.

Omdat een bestuurslid niet kan zonder een ondersteundende achterban werd ook zijn vrouw in de bloemetjes gezet.

Ron bekleed op dit moment de funktie van 2e penningmeester en draagt op koninginnedag altijd zorg voor de spellen voor de schoolkinderen en de volksspelen ‘s-avonds.

Tijdens de vergadering keurden de 72 aanwezige leden het gehele door het bestuur voorgestelde jaarprogramma goed, zodat ondermeer kan worden uitgekeken naar de 33 gondelvaart die op 11 september gehouden zal worden.


04-02-2009

Dick de Hek gehuldigd en benoemd tot erelid

Tijdens de druk bezochte ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen is aftredend bestuurslid Dick de Hek op voordracht van het bestuur door de vergadering benoemd tot erelid van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Even daarvoor was Dick door het bondsbestuur, in de persoon van Piet Corbijn, die hiervoor speciaal uit het Zeeuwse Vrouwenpolder was gekomen, al de bondsspeld  toebedeeld voor het vijfentwintigjarig bestuurs jubileum, in 2008. Voorzitster Corrie van Rijswijk sprak lovende woorden over De Hek; “een man die weinig zei, maar wat ie zei was altijd raak. Een man van daden”.

In het bestuur wordt Dick de Hek opgevolgd door zijn zoon Jeroen de Hek, die unaniem door de ledenvergadering werd gekozen.