Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

 Laatste update; 14-09-2019


Copyright © 2000-2019 Oranjevereniging Giessen-Oudekerk


AGENDA

HET BESTUUR

Voorzitter; A. van Dijk

Secretaris; J. van der Vlies

Penningmeester; E. Boer


Algemene leden;

J. de Hek

R. van Dijk

J. Oudakker

P. van Someren

M.  Gorree

E. Van Mourik

L. de Bruin

A. van Garderen

M. van Harten

11 september

14.00 uur Kindermiddag

19.45 uur Bingo met

               Tommy Netten


12 september

20.00 uur Casino night


13 september

21.00 uur Apres skihut on tour


14 september

14.00 uur Playbackshow

18.00 uur Dorps BBQ

20.00 uur Ander Kovver met              Tommy Netten


C. Zwakhals

L. Wragge

D. de Hek

H. van Aken

R. Klein-Breteler

E. de Kuijper

G. van Rijswijk

I. Westerhout

Ereleden

Refrein:


Giessen-Oudekerk, dorpje zo apart
'k Heb voor jou een plaatsje, heel diep in mijn hart.
Al ben jij een stipje op de wereldkaart,
toch blijf jij de Parel van de Alblasserwaard.


Er ligt een klein dorp in de Alblasserwaard,
een dorpje om echt van te houden.
Het ligt aan de Giessen die slingert en stroomt,
langs hofsteden en langs landouwen.
Het dorp is al oud, al zo'n zeshonderd jaar,
en toch is het jong nog van geest.
Dat kun je goed zien als er iets is te doen,
want dan is het voor iedereen feest.


Refrein


In het centrum van het dorp is een oeroude kerk,
die staat daar al eeuwen te dromen.
Het ligt aan een pleintje dat ademt een sfeer,
die men niet vaak tegen zal komen.
In zomer of winter wanneer je ook komt,
het is altijd mooi om te zien.
Wanneer ik een cijfer mocht geven dan werd
dat voor Giessen-Oudekerk een tien!


Refrein

OUDKERKS VOLKSLIED

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door;

Totaal aantal bezoekers;

Huidige bezoekers;

14-09-2019

Uitslag verloting


1e prijs lot 2701 - Tablet

2e prijs lot 2762 - Accuboormachine

3e prijs lot 0717 - Beauty arrangement

4e prijs lot 2637 - 2 kaartje dierentuin

5e prijs lot 1427 - Tijdschriftenbon

6e prijs lot 1627 - Irischeque


Onder voorbehoud van typfouten


Prijzen kunnen na telefonische afspraak worden opgehaald bij Rien van Dijk. Tel 06-30106363


08-08-2019

Voorverkoop Apres skihut gestartVrijdag 13 september is het zover. De apres skihut on Tour in de feesttent in Giessen-Oudekerk. Vanaf vandaag is het mogelijk kaarten te kopen.

Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,= per stuk.

Aan de tent zullen de kaarten € 12,50 kosten. (Voor zover beschikbaar)


Klik hier voor de voorverkoopadressen29-03-2019

Koningsdag ouderwets gezellig

Ondanks dat het niet heel warm was en regen soms met bakken uit de lucht kwam kunnen we weer tevreden terug kijken op een gezellige en geslaagde koningsdag


Klik hier voor de foto’s


Klik hier voor de antwoorden van de puzzelrit


26-01-2019

Afscheid bestuursleden/jaarprogramma.

Tijdens de gezellige jaarvergadering  van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk werd afgelopen vrijdag afscheid genomen van bestuurslid Marcel Roos.

Aftredend bestuurslid Dirk-Jan de Kock kon helaas niet aanwezig zijn.

Hun plaatsen in het bestuur worden ingenomen door Matthias Gorree en Elmar van Mourik.


Het programma voor Koningsdag en het Tentfeest werd goedgekeurd. .

Van 11 tm 14 september zal de feesttent weer in het dorp staan.

Woensdag middag kindermiddag met de o.a. magic trafic dhow en kinderdisco

’s-Avonds net als 2 jaar geleden Bingo met Tommy Netten.

Donderdag Casino Night en vrijdag “skihut on tour”

Zaterdag middag de traditionele playbackshow en BBQ. Zaterdag avond feestband “ander Kovver” en Tommy Netten

21-01-2019

LEDENVERGADERING

Vrijdag 25 januari houdt de Oranjevereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen.

De avond vangt aan om 20.00 uur. De agenda omvat o.a. de bespreking van de notulen van 2018, het jaar en financieel verslag en bestuursverkiezing.


Aftredend en herkiesbaar zijn Peter van Someren, Leo de Bruin en Menno van Harten, aftredend en niet herkiesbaar zijn Dirk-Jan de Kock en Marcel Roos. Ook wordt het jaarprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de leden Dit omvat Koningsdag en de feesttent in september. Aan het eind van de vergadering is weer de traditionele gratis verloting.


Leden worden van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Niet leden die lid willen worden zijn deze avond ook van harte welkom.


22-09-20018

UITSLAG VERLOTING

1e prijs - 001706 - tablet

2e prijs - 004627 - accuboormachine

3e prijs - 001561 - beautyarrangement

4e prijs - 001438 - terrasheater

5e prijs - 002759 - dinerbon

6e prijs - 000874 - zuivelmand

7e prijs - 002882 - tijdschriftenbon

8e prijs - 002883 - irischeque


Prijzen kunnen in overleg worden afgehaald bij Rien van Dijk. Tel. 06-30106363


Uitslag onder voorbehoud van typfouten.Koningsdag weer gezellig.We kijken weer terug op een gezellige koningsdag.

Op de zoals altijd druk bezochte aubade waren er mooie woorden van de afscheid nemende burgemeester Werner ten Kate. Hij roemde ons dorp om zijn saamhorigheid en de handen uit de mouwen mentaliteit.


Na het hijsen van de vlag, het samen met mannenkoor de Dekmantel zingen van het volkslied, enkele vaderlandse liederen en natuurlijk het Oudkerks volkslied was het tijd voor de kinderspelen


Bijna 60 kinderen namen deel aan de verschillende behendigheidsspellen. Iedereen mocht bij de prijsuitreiking een mooie prijs in ontvangst nemen.


‘s-Middags was er weer de traditionele gezelligheidsrit waar zo’n 100 personen aan deel namen. Klik hier voor de prijswinnaars.


Vanaf 19 uur waren er weer de traditionele oud hollandse spelen. Dit jaar waren er onder andere Ringsteken, sjoelen en een schiettent. Men name het ringsteken zorgde voor hillarische taferelen.


Afsluiter was de lampionoptocht onder begeleiding van EMS.


Klik hier voor de foto’s


27-01-2018

8 september Gondelvaart,

Goof en Inge erelid


“It giet oan” zouden ze in Friesland zeggen. Wij houden het op “we goan voaren”.


Tijdens de met 79 aanwezige leden weer druk bezochtte ledenvergadering is besloten dat op 8 september de 37e gondelvaart gehouden zal worden. De straten en tuinen zullen van 5 t/m 10 september verlicht en versierd zijn.

15 maart zal hiervoor een informatie avond worden gehouden in cafe Olt Ghiessen


Op koningsdag heeft het bestuur voorgesteld het aloude ringsteken in ere te herstellen.


Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van penningmeester Inge Westerhout en secretaris Goof van Rijswijk. Inge kreeg uit handen van bondsbestuurslid Adriaan van der Pols de bronzen legpenning en bijbehorende draagspeld overhandigd als blijk van waardering voor haar inzet en trouw. (Goof had deze vorig jaar al ontvangen)


Voorzitter Aukje van Dijk stelde namens het bestuur voor beiden te benoemen tot erelid, wat door de vergadering met applaus werd beantwoord. Goof en Inge bedankten de aanwezigen voor het vertrouwen en de mooie tijd die ze als bestuurslid van onze vereniging hebben gehad.


Eric Boer volgt Inge op als penningmeester en Jan van der Vlies neemt de taken van Goof als secretaris over. Anke van Garderen en Menno van Harten werden gekozen als nieuwe bestuursleden.


Aan het eind van de vergadering hadden de bestuursleden een ludieke playback act in petto voor Inge en Goof. Het zorgde voor de nodige lachsalvo’s bij de aanwezigen.

Na het sluiten van de vergadering bleef het nog lang gezellig in cafe Olt-Ghiessen10-09-2017

Wat een feest!!!!


Vol trots kijken we terug op een fantastische week tentfeest. Wat een sfeer, wat een gezelligheid. Geweldig!!


Klik hier voor de foto´s


Het begon al met de kinder middag. Circus Meerfout, de kinderdisco en de bingo. Het doet ons goed om te zien hoe de kinderen en de ouders genoten.


Woensdag avond voor het eerst Bingo! Wat een opkomst! Bingomeester Tommy Netten maakte d´r een waar feest van. Geweldig. Dank ook aan alle sponsoren voor de beschikbaar gestelde prijzen.


Donderdag het open podium waar kon worden genoten van lokaal talent. Opnieuw een gezellige avond.


Vrijdag was het de beurt aan Q music. De tent ging op en neer, en van links naar rechts. Wat een feest. En wat een gemoedelijke sfeer. Heerlijk.


De zaterdag is inmiddels een klassieker.

Playback, Barbecue en de feestavond met Dakkeraf en DJ Tommy Netten en opnieuw één en al gezelligheid.


Wij willen alle vrijwilligers en iedereen die dit prachtige feest heeft mogelijk gemaakt bedanken voor hun inzet.


Het was weer een waar Oukerks feest.


Uitslag verloting

1e 3018 - Tablet

2e 0677 - Accuboormachine

3e 1301 - Beauty Arrangement

4e 0682 - 2 kaartjes Dierentuin

5e 2780 - Tijdschriftenbon

6e 0759 - Irischeque


Prijzen kunnen na telefonisch overleg worden opgehaald bij penningmeester Inge Westerhout.

Tel; 06-20330926

Prijzen onder voorbehoud van typfouten


28-04-2017

Koningsdag zeer geslaagd

We kijken als bestuur weer terug op een geslaagde  dag. Een tikkie fris, een druppie regen af en toe maar over het algemeen een zonnige dag.  Na de druk bezochte aubade op het vernieuwde Groenplein werd er door de kinderen fanatiek meegedaan aan de spelletjes op het schoolplein. Aan het eind was er voor iedere deelnemer een mooie prijs.

‘s-Middags was het weer tijd voor, de traditionele puzzeltocht waaraan zeker zo’n 100 personen deel namen.

De avond was ingeruimd voor diverser leuke spellen. Een schiettent, darten, reuze sjoelbak en een nieuw onderdeel, Bierpulschuiven.

De afsluiting van de avond bestond uit de al even traditionele lampion optocht.


Voor de uitslag van de puzzeltocht klik hier

Voor alle foto’s klik hier


28-01-2017

Goof gehuldigd, afscheid van Rene

Tijdens een druk bezochte en gezellige jaarvergadering is secretaris Goof van Rijswijk gehuldigd voor zijn 25 jarig bestuurs jubileum. Hij werd door zowel voorzitster Aukje van Dijk als door de heer Adriaan van de Pols van de bond van oranjeverenigingen geroemd voor het vele werk dat hij voor de vereniging verzet. De heer van der Pols overhandigde Goof de legpenning en bijbehorende draagspeld en oorkonde. Ook kreeg hij een koninklijk kookboek kado.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Rene de Ruiter. Rene gaat binnenkort Oukerk verlaten en mag daarom volgens de statuten geen zitting meer hebben in het bestuur. Aukje bedankte Rene voor zijn werk en overhandigde hem namens de vereniging een presentje.


Tijdens de vergadering werd ook het jaar programma doorgesproken.  De vergadering kon zich vinden in het door het bestuur gepresenteerde programma, zodat het bestuur verder kan met de voorbereidingen.


24-09-2016

UITSLAG VERLOTING 2016

1e prijs 1121 Tablet

2e prijs 1374 Accuboormachine

3e prijs 1566 Beauty arrangement

4e prijs 0432 Terrasheater

5e prijs 3871 Dinerbon

6e prijs 0519 Zuivelmand

7e prijs 1441 Tijdschriftenbon

8e prijs 2208 Irischeque


Prijzen kunnen na telefonisch overleg worden opgehaald bij penningmeester Inge Westerhout.

Tel; 06-20330926

Prijzen onder voorbehoud van typfouten


28-04-2016

Koningsdag, nat, koud maar gezellig

Ja het was nat af en toe. Ja het was best fris, maar de oranjevereniging kijkt terug op een geslaagde koningsdag.


De aubade was wegens de reconstructie niet op het Groenplein maar op het schoolplein.

Na het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus waren er toespraken van interim voorzitster Corrie van Rijswijk en wethouder Elisabeth van Leeuwen werden enkele liederen, waaronder uiteraard het Oudkerks Volkslied, gezongen door en samen met mannenkoor de Dekmantel.


Hierna volgden de kinderspelen. Het ging er soms fanatiek aan toe en de kinderen genoten zichtbaar.


In de middag was het tijd voor de traditionele gezelligheidsrit per fiets en auto. Door het weer waren er weinig fietsers maar er was een groot aantal inschrijvingen bij de auto’s. De winnaar bij de auto’s was de familie Timmer en bij de fietsers de familie Bons.

Klik hier voor alle antwoorden van de gezelligheidsrit.


Vanaf 7 uur was het tijd voor de oud-hollandse spellen. Het sjoelen werd gewonnen door Fien Kroon en het schieten door Mirelle Boer.


Om kwart over 9 stond de lampionoptocht gepland. Vele kinderen en ouders waren er weer op af gekomen. Maar op het moment dat de tocht van start moest  gaan viel er een stortbui. Daarom werd EMS opgesteld in de tent om daar enkele nummers ten gehore te brengen. Juist toen dat op het punt van beginnen stond werd het droog waardoor de tocht alsnog door kon gaan en de kinderen nniet teleurgesteld naar huis hoefden.


Hierna werd onder het genot van een hapje, drankje en muziekje nog gezellig nagepraat.


Al met al weer een geslaagde Koningsdag.

Klik hier voor de foto’s


21-04-2016

FOUTJE, wel avondprgramma!!!

U heeft programma voor koningsdag in de bus gekregen. Daar is helaas een foutje in geslopen.

We zijn vergeten het avond programma te vermelden......

Uiteraard zijn er vanaf 19 uur zoals vanouds weer een aantal leuke oud hollandse spellen opgesteld waar iedereen aan mee kan doen.

Onder het genot van een hapje, drankje en een gezellig muziekje kunt u mee spelen op de reuzen sjoelbak, Curling, Schiettent en een reuzen bibber spiraal

Er zal in de tenten worden gezorgd voor heaters en terrasverwarmers voor de nodige warmte.


21.15 uur
Lampionoptocht door ons Gondelvaartdorp. De tocht zal begeleid worden door de drumband en majorette korps van EMS uit Hardinxveld-Giessendam.

U bent allen van harte uitgenodigd.


Klik hier voor het complete programma


20-04-2016

Aubade dit jaar op schoolplein

In verband met de erinrichting van het Groenplein en de Oudkerkseweg zal de aubade dit jaar op het schoolplein worden gehouden.

Aanvang 9.30 uur

Klik hier voor de rest van het programma


03-03-2016

Dringend gezocht verkeersregelaars.

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk zoekt 10 vrijwillige verkeersregelaars om tijdens de 36e Gondelvaart op zaterdagavond 10 september het verkeer in goede banen te leiden. Als men zich aanmeld dan krijgt

men een code waarmee via de computer een cursus verkeersregelaar kan worden gedaan.

Dit kan zijn voor alleen het Gondelvaartevenement maar ook kan gekozen worden voor een wat uitgebreidere cursus en dan heeft men een

aanstelling voor een jaar die voor diverse activiteiten is te gebruiken.

Aanmelden kan via sec. G. van Rijswijk

06 20890334  / gvanrijswijk@hetnet.nl

Of via oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl


30-01-2016

10 september Gondelvaart

Ed en Ron erelid

Tijdens de drukke ledenvergadering van 29 januari zijn aftredende bestuursleden Ed de Kuijper en Ron Klein-Breteler door de vergadering benoemd tot Erelid. Beide heren werden door interim voorzitster Corrie van Rijswijk lovend toegesproken en ontvingen uit haar handen de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde. De echtgenotes van beide heren ontvingen een mooie bos bloemen

Ed ontving van de vertegenwoordiger van de de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, de heer Frank de Buk, de penning behorende bij het 25 jarig bestuurslidmaatschap. Ron had deze enkele jaren geleden al ontvangen.

De plaatsen van Ed en Ron worden in het  bestuur ingenomen door Dirk-Jan de Kock en Marcel Roos.


Tijdens de vergadering werd ook het jaarprogramma goedgekeurd. Dat betekend dat Giessen-Oudekerk zich op kan gaan maken voor de 36e Gondelvaart. Deze zal worden gehouden op 10 september.


17 maart zal voor geïnteresseerden een informatie avond worden gehouden in Olt Ghiessen. Aanvang van deze avond is 20.00uur.


14-09-2015

Foto’s tent online

Klik hier voor de foto’s


13-09-2015

Uitslag verloting 2015


1e prijs - lot 2329 - tablet

2e prijs - lot 1881 - accuboormachine

3e prijs - lot 0973 - beauty arrangement

4e prijs - lot 2102 - dinerbon chinees

5e prijs - lot 3429 - tijdschriftenbon

6e prijs - lot 2322 - irischeque


Prijzen kunnen na telefonisch overleg worden opgehaald bij penningmeester Inge Westerhout. Telefoon; 06-20330926

Prijzen onder voorbehoud van typfouten


28-04-2015

Koningsdag weer ouderwets gezellig

Een zon overgoten en gezellige koningsdag, zo kunnen we 27 april het best omschrijven. Na de aubade met medewerking van mannenkoor “de Dekmantel” barstten de kinderspelen los. Fanatiek werd door de kinderen gestreden om zoveel mogelijk punten te scoren.

‘S-Middags was het weer tijd voor de traditionele gezelligheidsrit per fiets of auto. De antwoorden vindt u hier


In de avonduren waren er weer verschillende leuke spellen en een schiettent. Dit jaar was er voor het eerst een curling baan die bijzonder in de smaak viel.


Kwart over 9 was er weer de ook al traditionele lampionnen optocht. De avond werd feestelijk afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje en een gezellig muziekje

Foto’s van deze dag vindt u hier


24-03-2015

Open podium, doet u mee???

Tijdens de feesttent zal op 10 september een open podium worden gehouden. Iedereen mag alles ten tonele  brengen, zolang het maar geen playback act is. Die bewaren we traditioneel voor de zaterdagmiddag.

Of het nou een dans act, een toneelstuk, een muziek uitvoering, een modeshow, een sketch of standup comedy is alles mag.

Je kunt alleen mee doen, maar natuurlijk ook met vrienden, buren of je vereniging.

Heeft u zin om mee te doen geef u dan snel op via oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl of bel met 06-20890334


19-02-2015

5 Mei optocht gaat niet door

We hebben helaas moeten besluiten de optocht op 5 mei niet door te laten gaan.  Er hadden zich dermate weinig deelnemers aangemeld dat het niet mogelijk was een representatieve optocht te organiseren.

We betreuren zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen, omdat er nu een mooie traditie verloren dreigt te gaan.

We willen iedereen die zich wel had opgegeven bedanken voor hun enthousiasme.

We hopen dat het in de toekomst wel mogelijk is weer een 5-mei optocht te organiseren.31-01-2015

Martin Korevaar gehuldigd

Op een druk bezochte ledenvergadering heeft Martin Korevaar na 22 jaar afscheid genomen van het bestuur. Zowel bestuurslid van de KBOV, de heer A. Van der Pols, als voorzitter Aukje van Dijk spraken mooie woorden over Martin’s inzet voor de vereniging. Van de bond kreeg hij een draagspeld, oorkonde en een bronzen bondspenning overhandigd. Van Aukje kreeg hij eveneens een mooie herinnering overhandigd en een waardebon.

De plaats van Martin zal in het bestuur worden ingenomen door Leo  de Bruin.

Tijdens de vergadering werd onder andere het jaarprogramma besproken. Uiteraard begint dit met Koningsdag op 27 april die weer op de traditionele gezellige manier zal worden ingevuld.

4 mei zal samen met oranjevereniging Giessenburg invulling worden gegeven aan de jaarlijkse dodenherdenking.

5 mei staat bevrijdingsdag op het programma. Voor de op deze dag geplande optocht worden nog deelnemers gezocht.

10 t/m 12 september staat de feesttent het programma. Deze zal dit jaar anders worden ingevuld dan andere jaren.

Donderdag 10 september zal een open podium worden gehouden. Hier is alles mogelijk, zolang het maar geen playbackact is. Te denken valt aan dans, muziek en toneel. Maar alles wat u op het podium wilt uitvoeren mag.

Vrijdag 11 september willen we een bandjes avond organiseren. Hierbij zullen verschillende bandjes uit de regio op verschillende podia optreden.

Zaterdag staan zoals gebruikelijk de playbackshow en de barbeque op het programma. De avond zal worden afgesloten met een optreden van de band Dakkeraf.

De vergadering werd op voorstel van de vergadering afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.27-12-2014

5 MEI OPTOCHT

Op 5 mei organiseren de Oranjeverenigingen van Giessen-Oudekerk en Giessenburg traditiegetrouw een bevrijdingsoptocht door onze dorpen. Ook in 2015 zouden wij deze traditie graag voortzetten.


Graag staan we allereerst even stil bij het begrip ‘5-mei-viering’. Op 5 mei wordt jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk Der Nederlanden in 1945 van de Duitse en Japanse bezetters gevierd. In de loop van de jaren is de herdenking verbreed. Niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen bij oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Het accent van 5 mei is verschoven van bevrijding (terugkijken) naar vrijheid (vooruitkijken). De Tweede Wereldoorlog stamt uit de vorige eeuw, en toch blijft 5 mei de dag waarop we de herwonnen vrijheid vieren. Ook is het de dag waarop we stilstaan bij de betekenis en het belang van vrijheid, grondrechten en democratie. Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt neemt af. Dit betekent echter niet dat de belangstelling hiervoor ook daalt. Integendeel; hoewel er natuurlijk een verschil bestaat tussen ouderen en jongeren in de beleving van 4 en 5 mei, is gebleken dat het draagvlak voor herdenken & vieren juist onverminderd groot is!!


Wij hopen dat er ook binnen onze dorpen wederom voldoende draagvlak is en dat scholen, bedrijven, verenigingen en particulieren weer spontaan en met veel enthousiasme aan de optocht zullen deelnemen! Het landelijke thema voor 2015 is ‘Onvoltooid bevrijd’ Wellicht kunt u hier de keuze van een onderwerp uit afleiden, maar natuurlijk is de keuze helemaal vrij en zijn ook ‘luchtigere’ onderwerpen van harte welkom.


Aangezien het houden van een optocht best een hele organisatie is qua vergunningen, verzekeringen, e.d. hebben wij besloten dat de optocht alleen kan doorgaan met een minimum aantal deelnemers. Wij hebben dit minimum gezet op 15 deelnemers.


Wij zouden het ontzettend jammer vinden als de traditie verloren gaat en wij doen dan ook een dringend beroep op alle scholen, bedrijven, verenigingen, instellingen, vriendenclubs, families of individuen om toch vooral mee te doen aan deze optocht.

Wij ontvangen uw inschrijving graag voor 15 januari 2015.

Dit kan per e-mail via: OVGiessenburg@gmail.com, Oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl,

Of telefonisch bij Mariska van Genderen (651083) of Goof van Rijswijk (652234).


Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.27-09-2014

Uitslag verloting


1e prijs 1700 tablet computer

2e prijs 3835 TomTom

3e prijs 1845 Ipod

4e prijs 2669 Schommelbank

5e prijs 2553 Beauty arrangement

6e prijs 3263 Dinerbon

7e prijs 2240 Irischeque

8e prijs 2217 Irischeque

(Onder voorbehoud van typefouten)


29-04-2014

Geslaagde en gezellige Koningsdag

Alternatief avondprogramma

Koningsdag zit er weer op. We kijken terug op een geslaagde dag met de oer-gezellige oudkerkse oranjesfeer.


De dag begon met het de traditionele aubade op het Groenplein. Na het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus waren er toespraken van voorzitter Aukje van Dijk en wethouder Bert Snoek. Traditiegetrouw was ook mannenkoor De Dekmantel weer aanwezig om enkele liederen ten gehore te brengen.


Na de aubade was het tijd voor de kinderspelen. Er werd fanatiek gespeeld en na afloop konden alle kinderen een mooie prijs uitkiezen.


‘S-Middags werd de gezelligheidsrit door onze mooie omgeving gereden. Op de fiets of met de auto moesten onderweg verschillende vragen worden beantwoord. Winnares bij de fietsers werd Gery van Rijswijk. Bij de auto’s waren dat Marjanne en Hanneke.

Voor de antwoorden van de gezelligheidsrit klikt u hier.


Omdat de zeepkistenrace helaas niet door kon gaan werd ‘s-avonds het oudkerks kampioenschap hometraine fietsen gehouden. Winnaar werd Damy de Haas die alle volwassenen ver achter zich liet.


Ook stond er een schiettent en stond de grote sjoelbak weer opgesteld. Het schieten werd gewonnen door Gert Swets en het sjoelen door Lien Kroon.


Als laatste stond de lampionoptocht op het programme. Hieraan werd door zo’n 60 personen deel genomen.


Na afloop hiervan was het nog lang gezellig in de tenten van de oranjevereniging en werd er nog lang nagepraat over de gezellige dag tot de klok ons er onvoorbiddelijk op wees dat de eerste koningsdag weer voorbij was.


Al met al weer een geslaagde dag waar wij als bestuur met veel plezier op terug kijken.


We willen alle vrijwilligers en iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage.


Foto’s van deze dag vind u hier