Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

 Laatste update; 30-04-2020


Copyright © 2000-2019 Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

DORPSQUIZ 27 APRIL 2020


Klik hier voor het inschrijfformulier


14.00 - 14.30 uur

START DORPSQUIZ

Locatie Schoolplein


tot 17.00 uur

INLEVEREN ANTWOORDEN DORPSQUIZ

Locatie Schoolplein


19.00 uur

PRIJSUITREIKING DORPSQUIZ

Locatie; SchoolpleinREGLEMENT DORPSQUIZ


Algemeen

1. De organisatie is in handen van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Het bestuur van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk bestaat uit Eric Boer, Leo de Bruin, Aukje van Dijk, Rien van Dijk, Anke van Garderen, Matthias Gorree, Menno van Harten, Jeroen de Hek, Marco Lock, Elmar van Mourik, Sjaak Oudakker, Peter van Someren en Jan van der Vlies.

2. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams.

3. De Dorpsquiz wordt maandagmiddag 27 april 2020 georganiseerd vanuit de tent op het schoolplein van Basisschool Giessen-Oudekerk, Oudkerkseweg 70 in Giessen-Oudekerk. Hier vindt de start, inlevering van het quizboek en uitslag van de Dorpsquiz plaats.

4. De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok die door de organisatie wordt gebruikt.


Teams

5. Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 personen.

6. Elk team geeft bij inschrijving een eigen (ludieke) teamnaam op.

7. Elk team wijst één van de teamleden aan als captain.

8. De teamcaptain beschikt over een telefoon met WhatsApp, omdat enkele vragen via WhatsApp beantwoord moeten worden. Het telefoonnummer dient bij inschrijving aan de organisatie te worden doorgegeven.

9. De teamcaptain is woonachtig in Giessen-Oudekerk. Voor de overige teamleden is het niet verplicht in Giessen-Oudekerk te wonen.

10. Houd er bij de samenstelling van het team rekening mee dat de vragen en opdrachten een volwassen karakter kunnen hebben.


Inschrijven

11. Een team kan zich uitsluitend inschrijven voor de Dorpsquiz Giessen-Oudekerk door het volledig ingevulde inschrijfformulier bij de organisatie in te leveren en het inschrijfgeld van € 5,= te betalen.

12. Het inschrijfformulier is te vinden op de website www.giessen-oudekerk.nl en verkrijgbaar bij de organisatie.

13. Inschrijven kan tot uiterlijL 15 april.


Quizboek

14. De organisatie stelt het quizboek op waarin alle vragen en opdrachten van de Dorpsquiz Giessen-Oudekerk zijn opgenomen.

15. Elk team ontvangt bij aanvang van de Dorpsquiz één exemplaar van het quizboek. Er kunnen geen extra exemplaren van het quizboek besteld worden.

16. Het ingevulde quizboek moet maandag 27 april 2020 om uiterlijk 17:00 uur worden ingeleverd bij de organisatie in de tent op het schoolplein van Basisschool Giessen-Oudekerk om mee te dingen naar de prijzen.

17. Deelnemers mogen bij het beantwoorden van de vragen en maken van de opdrachten hulpmiddelen inzetten, zoals internet, telefoon, vrienden, familie enz.

18. Als je de deur uit moet voor een opdracht of het beantwoorden van een vraag, doe dit dan zoveel mogelijk te voet.


Puntentoekenning en uitslag

19. De gegeven antwoorden worden door de organisatie op juistheid beoordeeld en per vraag worden er voor elk juist antwoord punten toegekend. Daarnaast worden er punten toegekend voor de speciale opdrachten.

20. Per vraag of opdracht is aangegeven hoeveel punten er voor gescoord kunnen worden. Voor een speciale opdracht geldt een aparte puntentoekenning. Speciale opdrachten worden aangeduid met een ster.

21. De antwoorden op de vragen dienen op de juiste plaats en duidelijk te worden ingevuld. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. Gebruik geen potlood of rode pen.

22. Als er om één antwoord gevraagd wordt, maar je schrijft er voor de zekerheid meer op, dan wordt het antwoord fout gerekend.

23. Het is handig om het quizboek uit elkaar te halen, zodat de vragen verdeeld kunnen worden onder teamleden. Zorg er wel voor dat alle bladzijden van het quizboek weer op de juiste volgorde liggen bij het inleveren. Een onjuiste volgorde betekent strafpunten.

24. De uitslag van Dorpsquiz Giessen-Oudekerk 2020 wordt bekend gemaakt op maandag 27 april 2020 om 19:00 uur.

25. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie.


Tot slot

26. De organisatie respectievelijk Oranjevereniging Giessen-Oudekerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de deelname aan de Dorpsquiz. Deelname is dan ook geheel op eigen risico.

27. Mochten zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

28. We zouden het leuk vinden als jullie actiefoto’s online willen delen met de Facebook pagina van de Oranjevereniging.